מחשבון תשלומים

מידע אודות תשלומי הורים לשנת הלימודים תשפ"ב

הורים יקרים:

לנוחיותכם בנינו מחשבון המאפשר להציג בצורה קלה את הסכום אותו אנו גובים מכם בכל חודש.

הוראות שימוש:

לחצן ה+ מאפשר להוסיף שורות עבור תלמידים נוספים, לחצן ה- בצד כל שורה – מאפשר להסיר את התלמיד הנבחר. יש להזין את נתוני התלמידים והסכומים יתעדכנו מיד בטבלה.

הערה: הסכום החודשי מחושב לפי 10 תשלומים.

פירוט והרחבה כיצד מחושבים התשלומים – מתחת למחשבון.

בהצלחה

**לפתיחת המחשבון בדף חדש – מומלץ אם משום מה המחשבון לא נטען כראוי..10

להלן פירוט התשלומים לשנת הלימודים תשפ"ב:

(לצפייה מיטבית בטבלה זו השתמשו במחשב נייח)

כיתה*תל"ן בנות*תל"ן בנים*ת"ת

דמי שכלול

(פירוט למטה)

 
א5ש"ש7ש"ש 458 ₪ 
סה"כ שנתי885 ש"ח1239ש"ח 
ב5 ש"ש8 ש"ש 458 ₪ 
סה"כ שנתי885 ₪1416₪ 
ג6 ש"ש7ש"ש 

483 ש"ח

 
סה"כ שנתי1062₪1239 ₪ 
ד6 ש"ש7 ש"ש 483 ש"ח 
סה"כ שנתי1062 ש"ח1239 ₪ 
ה5ש"ש7 ש"ש 609 ₪ 
סה"כ שנתי885 ₪1239  ₪ 
ו5 ש"ש7 ש"ש 819 ₪ 
סה"כ שנתי885 ₪1239 ₪ 

* שעה שנתית תל"ן – 177 ש"ח

תשלום חובה: 

ביטוח תלמידים – 49 ש"ח 

פרוט לדמי שכלול:

סל תרבות – 99 ש״ח

טיולים:

  1. כיתה א׳ –ב׳: 101 ש״ח
  2. כיתה ג׳ –ד׳: 126 ש״ח
  3. כיתה ה׳: 252 ש״ח
  4. כיתה ו׳: 387 ש״ח
 

רכישות מרוכזות: 250 ש״ח שנתי. 

מסיבות כיתתיות:  8 ש"ח

כיתה ו – מסיבות סיום: 75 ש"ח

תשלומי דמי שכלול :

מועברים ישירות לבית הספר.

תשלומי התל"ן :

מועברים ישירות לקרן הורים.

התשלום השנתי:

יגבה במיסי היישוב 

תל"ן – יחולקו ל 10 תשלומים שווים.

דמי שכלוליחולקו ל4 תשלומים שווים.

להלן פירוט התשלומים לשנת הלימודים תשפ"א:

(לצפייה מיטבית בטבלה זו השתמשו במחשב נייח)

כיתה*תל"ן בנות*תל"ן בנים*ת"ת

דמי שכלול

(פירוט למטה)

חופשים (בני הת"ת בלבד)
א5ש"ש5ש"ש 405 ₪ 
סה"כ שנתי885 ש"ח885 ש"ח 
ב5 ש"ש5 ש"ש 405 ₪ 
סה"כ שנתי885 ₪885 ₪ 
ג5 ש"ש5ש"ש 

430 ש"ח

 

 
סה"כ שנתי885 ₪885 ₪ 
ד5 ש"ש5 ש"ש 430 ש"ח 
סה"כ שנתי885 ש"ח885 ₪ 
ה5ש"ש5 ש"ש 556 ₪ 
סה"כ שנתי885 ₪885 ₪ 
ו5 ש"ש5 ש"ש 691 ₪ 
סה"כ שנתי885 ₪885 ₪ 

* שעה שנתית תל"ן – 177 ש"ח

פרוט לדמי שכלול:

סל תרבות – 90 ש״ח

טיולים:

  1. כיתה א׳ –ב׳: 101 ש״ח
  2. כיתה ג׳ –ד׳: 126 ש״ח
  3. כיתה ה׳: 252 ש״ח
  4. כיתה ו׳: 387 ש״ח
 

רכישה שרותים מרצון: 214 ש״ח שנתי. (מאושר למחצית א' 107 ש"ח. 107 ש"ח הנותרים יגבו בהמשך על פי אישור שיהיה.)

כיתה ו – מסיבות סיום: 

תשלומי דמי שכלול וחופשים (לבני הת"ת):

מועברים ישירות לבית הספר.

תשלומי התל"ן ות"ת:

מועברים ישירות לקרן הורים.

התשלום השנתי:

יגבה במיסי היישוב ויחולק ל 10 תשלומים שווים.

פירוט  עלויות בחופשים (לתלמידי הת"ת):

אין

עיצוב ופיתוח: דורון מאיר דיגיטל

icon-42
waze
icon-20