הנחות לקרן
חינוך

קריטריונים להנחה בבית ספר:

כל מי שמקבל אישור היישוב להנחה וגם אישור להנחה בארנונה מהמועצה ברמה של 90% הנחה 

(דהיינו: 7 נפשות – הכנסה 8738, 8 נפשות – הכנסה 9900, 9 נפשות – הכנסה 11062, 10 נפשות ומעלה- הכנסה של 1229 ש"ח) 

מוזמן להגיש בקשה לוועד הורים, בצירוף:

1.      3 תלושי משכורת אחרונים – של כל המשכורות

2.      תדפיסי בנק של 3 חודשים אחרונים – של כל החשבונות

3.      אישור מהיישוב שמקבל הנחה וכמה

4.      אישור מהמועצה על הנחה בארנונה

 

אין הנחות גורפות. כל מקרה נידון לגופו בפני חלק מוועד ההורים, היו"ר, סגן היו"ר והגזבר.

כמובן שאפשר להגיש בקשה משפחות המקבלות הנחות פחותות מ90%, ההנחות ינתנו לפי סך הבקשות שיצטברו ולפי יכולות הקרן.

המשפחות שעומדות בקריטריונים לעיל – סביר מאוד שיקבלו הנחה משמעותית. השאר לפי היכולת.

בקשות יתקבלו בברכה עד חנוכה בכל שנה"ל.


נהלי ביטול השתתפות בקייטנת ת״ת:

עד פסח:

 אפשר לבטל ללא עלות – החזר מלא!

ביטול לאחר פסח:

על היציאות עצמם (לונה פארק, בריכה וכדומה), החזר מלא, כ-70 שח
כל השאר, תלוי בכמות המבטלים (ככל שירבו המבטלים ההחזר יהיה קטן יותר), לכל היותר החזר של 50% .

תשובה סופית, כמה ההחזר, תנתן רק בסוף הקייטנה.

עיצוב ופיתוח: דורון מאיר דיגיטל

icon-42
waze
icon-20